Företagskultur och försäljning Strategi och tydlig kommunikation


Led ditt företag till de förändringar du önskar!

Ring oss: +4670628 69 45

 

Vi gör er ännu bättre!

Managementkonsulter med lång

och bred erfarenhet

Vår bakgrund finns i ledarbefattningar från Marinen, ledande och säljande befattningar från bank, försäkring och managementkonsulting, eget företagande inom managementkonsulting och kommunikation. Vi har en långvarig insikt i vad företagande innebär, både som rådgivare till företag och som egna företagare. Vi kombinerar kompetenser och erfarenheter som kan ge dig nya insikter och därmed nya möjligheter. Vi vänder oss i första hand till små och medelstora företag som behöver kort tid i förändringen för att hänga med i en alltmer föränderlig värd. I nära samarbete med Dill tillhandahåller vi ytterligare kompetens i arbetet med större företag och organisationer. 

Kundreferenser

" Marias förmåga att förstå vad vi behöver göra med vår kommunikation, både internt och externt är helt enastående. Hennes power-pointpresentationer är av världsklass. Detta sammantaget ger oss möjligheten att förmedla vårt budskap så att alla verkligen får ta del av kärnan i budskapet."


"När vi insåg att vi behövde ta ytterligare steg i en föränderlig värld var Mats Petré och Maria Wannefalk ett fantastiskt bra stöd. Vi har fått ett klarare ledarskap och en tydligare kommunikation i hela firman och vår resa mot våra mål är tydlig för alla i företaget. Förändringsarbetet har gett mig nya insikter hur jag kan driva både företaget och mitt ledarskap" 

Martin Lindbäck

VD Elcab Installation AB
"Även små enheter behöver stöd i en förändring. Kulturanalysen Petré Management gjorde gav oss en mycket bra bild av vårt nuläge och vad vi behövde utveckla och förändra i det fortsatta förändringsarbetet med vår administrativa enhet."

Thomas Nilsson

Prefekt Institutionen för fysik vid Chalmers Tekniska Högskola