Företagskultur och försäljning Strategi och tydlig kommunikation


Förbered ditt företag inför förändringar som du inte känner till idag !

Ring oss: +4670628 69 45

 

Företagskultur

Rätt utformad, tydlig och accepterad bekräftar företagskulturen företagets visioner, värderingar, strategier och uppsatta mål. Rätt utformad, tydlig och accepterad gör företagskulturen tydligt avtryck på sista raden. Rätt kommunikation förstärker och tydliggör både företagskultur, visioner och mål.

Utveckling av ledningsgrupper

Effektiva och väl fungerande ledningsgrupper arbetar för den gemensamma framgången - i alla lägen.

Försäljning

Googla försäljning och du får 47 miljoner träffar på mindre än 1 sekund. Vilken form av försäljning behöver just du och hur kan din nuvarande försäljning utvecklas. Med mer än 30 års erfarenhet av försäljning och försäljningsledning guidar vi dig rätt till den försäljning som skapar din fortsatta framgång. Petré Management är ett av 6 valda konsultbolag när BRG (Business Region Göteborg) valde konsulter inom försäljning till företagen inom tillväxtprogrammet Expedition Framåt

Corona utmanar oss alla 

Petré Management är upphandlade inom Företagsakuten för att stötta företag med behov av ekonomisk rådgivning. Vi har  därför en hög egen kompetens i vad som kan göras just nu och ett bra kontaktnät som kan lotsa dig till ytterligare kompetenser.

Ledarskap
och 

Medarbetarskap

Vilket ledarskap passar din organisation bäst? 

Hos medarbetarna och i deras lust att ta ansvar för företaget finns en stor potential till framgång för ditt företag.

Kommunikation i ord och bild

Genvägen till en lyckad förändring - en tydlig och lättbegriplig kommunikation.

D.I.S.C - analys

Färganalysen har snart alla hört talas om. En beteendestilsanalys som öppnar möjligheten till djupare förståelse för medarbetare, kunder och kamrater.

Vi gör er ännu bättre!

Managementkonsulter med lång

och bred erfarenhet

Vår bakgrund finns i ledarbefattningar från Marinen, ledande och säljande befattningar från bank, försäkring och managementkonsulting, eget företagande inom managementkonsulting och kommunikation. Vi har en långvarig insikt i vad företagande innebär, både som rådgivare till företag och som egna företagare. Vi kombinerar kompetenser och erfarenheter som kan ge dig nya insikter och därmed nya möjligheter. Vi vänder oss i första hand till små och medelstora företag som behöver kort tid i förändringen för att hänga med i en alltmer föränderlig värd. I nära samarbete med Dill tillhandahåller vi ytterligare kompetens i arbetet med större företag och organisationer. 

Kundreferenser

" Marias förmåga att förstå vad vi behöver göra med vår kommunikation, både internt och externt är helt enastående. Hennes power-pointpresentationer är av världsklass. Detta sammantaget ger oss möjligheten att förmedla vårt budskap så att alla verkligen får ta del av kärnan i budskapet."


"När vi insåg att vi behövde ta ytterligare steg i en föränderlig värld var Mats Petré och Maria Wannefalk ett fantastiskt bra stöd. Vi har fått ett klarare ledarskap och en tydligare kommunikation i hela firman och vår resa mot våra mål är tydlig för alla i företaget. Förändringsarbetet har gett mig nya insikter hur jag kan driva både företaget och mitt ledarskap" 

Martin Lindbäck

VD Elcab Installation AB
"Även små enheter behöver stöd i en förändring. Kulturanalysen Petré Management gjorde gav oss en mycket bra bild av vårt nuläge och vad vi behövde utveckla och förändra i det fortsatta förändringsarbetet med vår administrativa enhet."

Thomas Nilsson

Prefekt Institutionen för fysik vid Chalmers Tekniska Högskola